YLEISTÄ

Verkkopalvelu saattaa pitää sisällään sekä maksullisia että maksuttomia osioita.
Jollei toisin ole sovittu erillisessä sopimuksessa, maksulliset Verkkopalvelun osiot veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan ennaltamäärätyn hinnaston perusteella.
Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet sekä maksullisiin Verkkopalvelun osioihin sovellettavat tilausehdot ovat nähtävissä Verkkopalvelun internet-sivuilla.

Maksullisia Osioita varten tehty sopimus on tilausvahvistuksen tai erillisen sopimuksen mukaisesti voimassa joko määräaikaisena tai toistaiseksi, kunnes jompikumpi osapuolista päättää sen.

1.1 TIMANTTIJÄSENYYDEN EDUT JA SISÄLTÖ

  • Tarjouksien selaus
  • Tarjouksien suodattaminen
  • Provisiomaksu vain 5,5%
  • Kohdistetut tarjouspyynnöt sähköpostiin
  • Enemmän näkyvyyttä palvelussa
  • Maksimi välityspalkkio vain 39€
  • Käyttäjien arvostelut yrityksille

TIMANTTIJÄSENYYDEN HINNASTOT ILMOITETAAN ALV 0%

1.2 TIMANTTIJÄSENYYDEN VOIMAAN ASTUMINEN

Timanttijäsenyys aktivoituu pääsääntöisesti samana päivänä tilauksesta. Ajoneuvokeskitys päivittää yrityksen profiilin Timanttijäsenyyden etuja ja hinnastoa vastaavaksi.
Timanttijäsenyys jatkuu toistaiseksi voimassa olevana aina kalenterikuukauden vaihtuessa mikäli yritys ei omatoimisesti keskeytä jäsenyystasoaan ja lopeta tilausta.

1.3 TIMANTTIJÄSENYYDEN PURKAMINEN

Jokaisella Ajoneuvokeskitys.fi Verkkopalvelua käyttävällä yrityksellä on oikeus katkaista voimassa oleva Timanttijäsenyys. Jäsenyystaso pysyy kuitenkin voimassa kuluvan
kalenterikuukauden ajan mikäli palvelu on jo laskutettu Ajoneuvokeskityksen toimesta.

Molemmilla osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli toinen osapuoli rikkoo olennaisesti sopimusta, eikä tämä ole korjannut toimintaansa sopimuksen edellyttämäksi viikon kuluessa kirjallisen huomautuksen saatuaan.

1.4 IRTISANOMISAIKA

Toistaiseksi voimassa olevan Timanttijäsenyyden irtisanomisaika on aina kuluvan kalenterikuukauden viimeiseen päivään saakka. Yrityksellä on oikeus hyödyntää jäsenyystasoaan maksetun tai laskutetun kuluvan kalenterikuukauden loppuun saakka.

Kalenterikuukauden vaihtuessa jäsenyystaso ei ole enään voimassa ja laskutus päättyy Timanttijäsenyyden osalta.

Määräaikaisia sopimuksia ei voi irtisanoa määräajan aikana. Irtisanomisen tulee tapahtua sähköpostilla osoitteeseen laskutus@ajoneuvokeskitys.fi tai muutoin kirjallisesti.

  1. HINNASTO JA MAKSAMINEN

Verkkopalvelun osioiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai ilmoitettuna aikana. Ajoneuvokeskitys pidättää oikeuden muuttaa Verkkopalvelun osioiden hintoja ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman Verkkopalvelun osion maksulliseksi tai päinvastoin.
Verkkopalvelun osioiden hinnoittelua voidaan muuttaa mm. tilanteissa, joissa Verkkopalvelua koskevat kustannukset ovat muuttuneet olennaisesti tai Verkkopalvelun olosuhteissa on sellainen olennainen muutos, jota ei ole voitu ottaa sopimusta tehtäessä huomioon.
Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannusten lisäykset korottavat hintoja välittömästi määräysten voimaantulohetkestä lukien.

Hintamuutokset eivät koske jo tehtyjä kertaluonteisia tilauksia sen jälkeen, kun Verkkopalvelu on vastaanottanut tilauksen.
Jos tilaukseen tehdään muutoksia, hinta määräytyy muutoshetken hinnan mukaisesti.

Mikäli Asiakasyritys irtisanoo toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen päättymään hinnanmuutoksen johdosta, muutettuja ehtoja ei sovelleta irtisanomisaikana.

Verkkopalvelun sivuilla julkaistuissa hinnoissa kerrotaan aina sisältyykö hintaan arvonlisävero vai lisätäänkö se hintaan. Hinnat eivät sisällä mahdollisia toimitus- ja käsittelymaksuja, jotka ilmoitetaan erikseen tilauksen yhteydessä ja tilausvahvistuksessa.
Laskutusasiakkaiden maksuehto on 14 päivää netto, jollei toisin ole ilmoitettu.

Maksullisia Osioita varten tehty sopimus on tilausvahvistuksen tai erillisen sopimuksen mukaisesti voimassa joko määräaikaisena tai toistaiseksi, kunnes jompikumpi osapuolista päättää sen.

2.2 LASKUJEN MAKSAMINEN

Ajoneuvokeskityksen lähettämät laskut on maksettava eräpäivään mennessä. Mikäli maksu viivästyy, Ajoneuvokeskityksellä on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko sekä perintälain mukaiset huomautus- ja perintäkulut.
Mikäli laskutusasiakas ei ole suorittanut viivästynyttä maksua ja siihen mahdollisesti liittyviä perintä- ja muita vastaavia kuluja viikon kuluessa huomautuksen lähettämispäiväyksestä, Ajoneuvokeskityksellä on oikeus estää Verkkopalvelun käyttö.
Ajoneuvokeskityksellä on oikeus periä maksu Palvelun uudelleen avaamisesta.

Muistutus laskutusvirheestä on tehtävä viimeistään 7 vuorokauden kuluessa laskutuspäivästä.
Kaikki laskutusta koskevat reklamaatiot tulee lähettää Ajoneuvokeskityksen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen laskutus@ajoneuvokeskitys.fi.

Ajoneuvokeskitys voi pyytää maksullisia Verkkopalvelun osioita käyttävältä Asiakasyritykseltä vakuuksia, jotka tulee toimittaa Ajoneuvokeskitykselle.
Myöntäessään luottoa tai siihen rinnastettavaa maksutapaa Ajoneuvokeskityksellä on oikeus tarkistaa maksullisia alustan osioita käyttävältä Asiakasyritykseltä luottotiedot asianmukaisista luottotietorekistereistä.

Uusi lasku lähetetään oletuksena Asiakasyrityksen verkkolaskuosoitteeseen tai ilmoittettuun sähköpostiosoitteeseen. Timanttijäsenyyden ja välityspalkkioiden laskutusväli on oletuksena yksi kuukausi.

  1. ONGELMATILANTEET

Timanttijäsenyyteen liittyvissä ongelmatilanteissa on oltava yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen info@ajoneuvokeskitys.fi

Ajoneuvokeskitys Oy

Y-tunnus: 3164637-3